Digi-Trainer genomineerd voor prestigieuze NOT Innovatieprijs

by Jenny NguyenJanuary 11, 2011

Unieke examentrainer bereidt VMBO-leerlingen voor op digitaal examen

De nieuwe online examentrainer Digi-Trainer van ThiemeMeulenhoff is genomineerd voor de NOT Innovatieprijs 2011. Deze prestigieuze prijs wordt eens in de twee jaar door de Stichting NOT uitgereikt aan innovatieve  leermiddelen die het leer- en onderwijsproces zichtbaar verbeteren. Digi-Trainer doet dit door de slagingskansen van vmbo-leerlingen te verhogen door hen individueel voor te bereiden op het nieuwe, verplichte digitale examen.

Digi-Trainer is door een vakjury uit 54 inzendingen gekozen als een van de zes producten of diensten die zowel vernieuwend als praktisch zijn binnen het onderwijs. De jury heeft daarbij vooral gelet op de toepasbaarheid van de gepresenteerde vernieuwingen.  De NOT Innovatieprijs wordt dinsdag 25 januari 2011 uitgereikt in de Jaarbeurs in Utrecht.

Oefenen in een echte digitale examenomgeving

Digi-Trainer is ontwikkeld door ThiemeMeulenhoff, in samenwerking met het Cito en de makers van de bekende Examenbundel. Leerlingen trainen in hun eigen tempo op een gestructureerde manier individueel hun kennis en vaardigheden. Dit gebeurt in een omgeving die lijkt op het echte digitale examen, zodat leerlingen vertrouwd raken met de omgeving. Leerlingen zijn hierdoor direct in staat om van start te gaan met de examens, zonder aan de examenomgeving te hoeven wennen.

Docenten kunnen binnen de training desgewenst ondersteuning bieden. Ze hebben inzage in de voortgang van iedere leerling en kunnen tijdig bijsturen. Dit kan klassikaal of individueel. Digi-Trainer is beschikbaar voor het digitale vmbo- b en k examen Nederlands, Engels, biologie, wiskunde, economie en NaSk1.

NOT Innovatieprijs

De NOT-Innovatieprijs is in 2007 in het leven geroepen door Stichting NOT om onderwijsinnovaties te stimuleren en een bredere bekendheid te geven. Daarnaast geeft deze prijs waardering voor het innovatieve werk. Onder alle inzendingen heeft een vakjury drie deelnemers genomineerd per categorie; de categorie ‘ Leermiddelen en methodes’ en de categorie ‘Innovatieve toepassing van facilitaire producten, inrichting of diensten ten behoeve van het onderwijs’. De publieksjury, bestaande uit de voorzitters van de SBL, de PO, VO en MBO Raad, kiest per categorie één winnaar op basis van originaliteit en innovatie.

De NOT Innovatieprijs wordt uitgereikt tijdens de opening van de komende Nederlandse Onderwijstentoonstelling (NOT) op dinsdag 25 januari 2011 om 9.30 uur in de Jaarbeurs in Utrecht. Tijdens de NOT (van 25 t/m 29 januari 2011 van 9.30 tot 17 uur) wordt Digi-Trainer gepresenteerd in de Innovatiestand van de NOT en – uiteraard – op de stand van ThiemeMeulenhoff.

Meer informatie over Digi-Trainer vindt u op www.digi-trainer-online.nl. Meer informatie over de NOT en de NOT Innovatieprijs vindt u op www.not-online.nl.

EINDE PERSBERICHT


Noot voor de redactie:

Meer informatie over Digi-Trainer kunt u inwinnen bij:

Manon ter Wee

Communicatieadviseur ThiemeMeulenhoff

Telefoon: 06 53 83 38 30
E-mail: m.ter.wee@thiememeulenhoff.nl

ThiemeMeulenhoff
Smallepad 30
3811 MG Amersfoort

Meer informatie over de NOT en de NOT Innovatieprijs kunt u inwinnen bij:

Lisanne Grootenboer
VNU Exhibitions Europe

T +31 (030) 29 528 35
E: lisanne.grootenboer@vnuexhibitions.nl

Over ThiemeMeulenhoff
ThiemeMeulenhoff is een educatieve uitgeverij en verzorgt lesmateriaal voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs & volwasseneneducatie en hoger onderwijs. ThiemeMeulenhoff biedt voor veel vakken in het onderwijs lesmateriaal en werkt bij de ontwikkeling van nieuwe methodes nauw samen met specialisten en de onderwijsmarkt. Zo is ThiemeMeulenhoff in staat de laatste ontwikkelingen in het onderwijs te volgen en innoverende materialen te introduceren, passend bij het onderwijs van nu. Meer informatie: www.thiememeulenhoff.nl.