Flex / Java developers wanted!

by Bram SmeetsJuly 20, 2009

One of JTeam’s customers is looking to expand their team. Therefore we are looking for good people that fit one of the following four profiles (in Dutch):

 • Flex/AIR developer Engine
 • Senior Flex/AIR developer
 • Grafisch georiënteerde interactie designer
 • Senior Java developer

Please note that our customer is looking only for direct hires to expand their team, so no freelancers please. Also note that we do not work with recruiters, so please no third-party inquiries.
For all positions, in addition to a market-conform salary the customer also offers room for personal development and growth. They offer a one-year contract, with the intention to extend this to a permanent contract. Candidates must be willing to work in the Amsterdam and Eindhoven area both.

Please send a personal email including your resume to: jobs@jteam.nl

Flex/AIR developer Engine

Gevraagd

Flex/AIR developer met minimaal vijf jaar programmeerervaring.

Taak

Het ontwikkelen van de engine van een Adobe AIR client applicatie die de mogelijkheid biedt te werken met willekeurig inplugbare modules. De engine biedt modules de mogelijkheid backend-services te gebruiken, maar schermt hen daarbij af van de complexiteit die met de server communicatie gepaard gaat. Tevens is de engine verantwoordelijk voor een aantal processen als initialisatie, geavanceerde logging etc. De engine is te vergelijken met een virtueel os voor applicatie modules. De engine maakt gebruik van remote object & message push technieken. Het inrichten van de client api laag op de backend hoort ook bij de taak van de ontwikkelaar van de engine.

Team

Je functioneert binnen een multi-discplinair team van Flex & Java developers. Jouw taak zal specifiek gericht zijn op Flex/AIR development, waarbij het accent ligt op de niet-grafische aspecten. Jij vervult de rol van technisch specialist op het gebied van ontwikkeling en technisch ontwerp (UML) van de engine.

Kennis

 • 2 jaar ervaring met Flex/AIR.
 • Action script 3.0
 • Mate/Cairngorm/prana (1 of meer)
 • Jetty
 • Remote Objects/Message push/Producer consumer
 • Weborb/BlazeDS/LCDS/GraniteDS (1 of meer)
 • Minimaal 3 jaar ervaring met Object Oriëntatie, UML, design patterns & technisch ontwerp
 • Java development ervaring
 • Test driven development
 • Affiniteit met security

Senior Flex/AIR developer

Gevraagd

Flex/AIR developer met minimaal vijf jaar programmeerervaring.

Taak

Het ontwikkelen van een geavanceerde grafische interface in Flex/AIR. De applicatie maakt veelvuldig gebruik van skinning technieken en animaties. De grafische eisen aan de applicatie gaan verder dan de functionaliteit van de standaard Flex componenten. Daarom is ervaring met het ontwikkelen van custom grafische componenten en display list programming een vereiste. De grafische interface moet worden gerealiseerd aan de hand van een reeds tot in detail uitgewerkt grafisch ontwerp.

Team

Je functioneert binnen een multidisciplinair team van Flex & Java developers. Enerzijds kan jouw taak gericht zijn op het grafische aspect van de applicatie. Of je vervult de rol van technisch specialist op het gebied van ontwikkeling en technisch ontwerp (UML) van de engine.

Kennis

 • Ervaring met Flex 3/AIR
 • Skinning en Animaties in Flex
 • Ontwikkelen van custom components
 • DisplayList programming
 • Action script 3.0
 • Cairngorm
 • Affiniteit met Object Oriëntatie
 • Kennis van het papervision3d framework voor het uitwerken van een 3d animatie

Grafisch georienteerde interactie designer

Gevraagd

Een liberospeler tussen de vormgeving, techniek en functionele specificaties. HBO niveau, bij voorkeur een opleiding aan de kunstacademie of als interactie designer.

Taak

Het ontwikkelen van creatieve interactieve oplossingen welke voldoen aan de hoogste eisen met betrekking tot toegankelijkheid en gebruikersvriendelijkheid. De oplossingen worden gerealiseerd binnen een iteratief proces van prototyping. Vanuit de business doelstellingen van een opdrachtgever wordt het concept uitgewerkt, de functionaliteit geformuleerd, userflows en wireframes gerealiseerd. Vervolgens kan je het eindresultaat vol enthousiasme presenteren.

Team

Je functioneert binnen een creatief multidisciplinair team. Jouw taak zal specifiek gericht zijn op het ontwikkelen van het prototype van de applicatie modulen.

Kennis

 • Ervaring met interactie design
 • Ervaring met prototype ontwikkeling in Flash
 • Ervaring met Photoshop Illustrator
 • Ervaring met XHTML en CSS.
 • Enige kennis van actionscript

Senior Java developer

Gevraagd

Java developer met minimaal vijf jaar Java programmeerervaring

Taak

Het ontwikkelen van een platform dat dient als digitale kluis voor gebruikersdata. Het platform is generiek opgezet en ontsluitbaar via meerdere distributiekanalen. Het hart van het platform wordt geïmplementeerd met behulp van Gigaspaces. Jij bent verantwoordelijk voor de technische architectuur van het platform. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het opzetten van de ontwikkelstraat, dat hoort bij het platform en implementeer je de koppelingen van het platform met externe systemen. Voorbeelden hiervan zijn de authenticatie manager, de ESB en de fysieke storage layer.

Team

Je functioneert binnen een multidisciplinair team van Flex & Java developers. Jij bent verantwoordelijk voor het uitdenken en het bewaken van de volledige technische architectuur van het platform. Op grond van
deze taak stuur je de andere developers aan en bewaak je het volledige ontwikkelproces.

Kennis

 • 5 jaar ervaring als Java developer
 • Ervaring met het uitdenken en implementeren van gecompliceerde systeem architecturen
 • UML
 • Design patterns
 • Ervaring met het opzetten en beheren van ontwikkelstraten
 • Maven, Ant, svn, subversion, trac
 • Java Spring
 • Affiniteit en ervaring met gedistribueerd programmeren
 • Affiniteit en ervaring met Gigaspaces
 • Ervaring met agile/scrum project development